Munkatársaimmal együtt az volt a törekvésünk,
hogy e büszke vár, melynek fekvése is páratlan,
a magyar szent koronához méltó alakban, […]
egyszersmind hirdetője legyen a magyar kultúrának és művészetnek.


Hauszmann Alajos